Decorative graphic

A marketing kiemelt feladata ma az,

hogy motorizálja a gazdaságot

Decorative graphic
energize.jpg
monstnincsmegallas_logo_feher.png

Sokat változott a környezet, sokat változtak a gazdasági kilátások és még többet változott a marketing-kommunikációs szakma szerepe és súlypontja az utóbbi alig két hét leforgása alatt. Hatalmas szervezési, üzleti és szakmai feladatcsomagot kaptak a szervezetek, amelyet tudatosan kell menedzselniük. A Magyar Marketing Szövetség (MMSZ) képviselői szerint jelen körülmények között a marketing szakma kiemelt felelőssége éppen abban áll, hogy lendületben tartsa, illetve motorizálja a hazai gazdaságot. 


Az MMSZ megbízói oldalának képviselő szerint alig néhány nap alatt gyökeresen új típusú feladatokkal szembesültek a világjárvány begyűrűzése okán; jelenleg éjjel-nappal marketing szervezetek távmunkára való átállításával, a folyamataik újra szervezésével, az értékesítési és ellátási hálózatok  üzemeltetési kihívásainak feloldásával, az értékesítés digitális csatornára történő átterelésével, illetve a kampányok és promóciók átütemezésével foglalkoznak – hiszen ezekkel a tevékenységekkel tudják megalapozni, támogatni a gazdasági társaságok folyamatos működését. Hinora Ferenc, az MMSZ elnöke határozottan abban látja a marketingszakma kulcsszerepét a jelenlegi helyzetben, hogy az értékesítés támogatásával motorizálja a magyar gazdaságot. Ezáltal a szakmának nagy felelőssége van abban, hogy tompítsa a világjárvány káros gazdasági hatását, segítse a gazdasági szereplőket, illetve munkahelyeket óvjon meg – emeli ki a szövetség irányítója. Minden gazdasági szereplő a saját szűken vett iparága, piaci szegmense kihívásaival küzd, közös elem azonban, hogy nehéz megbecsülni a koronavírus hatását: vannak, akik néhány hónapra, megint mások ennél hosszabb távra teszik annak gazdasági következményeit. Tetten érhető ugyanakkor, hogy iparágtól függetlenül minden szereplő lépésről-lépésre halad a helyzet kezelésében. Az ezt célzó intézkedések a következő marketing-kommunikációs csomópontok mentén rajzolhatóak ki: 


Iparágspecifikus kihívások: az értékesítési hálózatok üzemeltetési kihívásai


Egy ilyen rendkívüli helyzetben teljesen átalakulnak a prioritások. Természetesen most, egy élelmiszer kiskereskedelmi vállalat esetében az áruellátás biztosítása, a dolgozók és a vásárlók biztonsága az elsődleges – hangsúlyozza Bene Nikoletta (SPAR). Ilyenkor a kampányok, promóciók, aktivitások háttérbe szorulnak, átalakulnak a helyzetnek megfelelően – teszi hozzá a szakember. Szilva Mónika (Nestlé) ráerősít erre a kitapintható felelősségre, amelyben most az élelmiszeriparnak és a kereskedelmi láncoknak kulcsszerepe van. Mint mondja - a hírek és más országok példája azt sugallja, hogy ez nem néhány nap vagy hét, hanem akár több hónapos helyzet is lehet. Így arra kell törekednünk, hogy a közel sem ideális feltételek mellett is biztosítani tudjuk az ellátást: haladjon az alapanyag-, és csomagolóanyag beszerzés, termelés és folyamatos legyen a kiszállítás a boltokba. Fontos, hogy az üzletekben most is, és később is megtalálják az élelmiszereket az emberek – teszi hozzá Szilva Mónika. 


Munkaszervezési kihívások: home office, illetve a távoli munkavégzés útvesztői


Már a csapból is a “home office” folyik, miközben azok a munkavállók, akiket ez érinthet, tulajdonképpen a szerencsésebbek közé tartozhatnak – szép számmal akadnak ugyanis olyan munkahelyek, munkakörök, ahol ez egyszerűen kivitelezhetetlen: a gyártósorsok mellett, az üzletekben, a közlekedési eszközökön, a korházakban és rendelőkben dolgozók esetében nem lehet ezzel a munkaszervezési eszközzel élni. Ők ezezekben a pillanatokban is a frontvonalban dolgoznak, amelyért hálásak vagyunk – vallja Katona Norbert, az MMSZ operatív igazgatója. Látunk kell azt is, hogy egyes szolgáltatói szektorokban már most megindultak az erős elbocsátások: szinte egyik pillanatról a másikra befagyott a turizmust kiszolgáló marketing szereplők piaca és megállt a rendezvényipar is – hívja fel a figyelmet a szektort érintő káros gazdasági hatásokra MMSZ operatív vezetője. Hirdetői marketing szervezetek számára persze a home office rendszer kézzel fogható megoldást kínál. Azzal ugyanakkor, hogy nem tudjuk meddig tart ez a helyzet, már nem egy „szimpla” home office-ról, hanem bizonytalan idejű, de rendszerszintű távmunkáról beszélhetünk – amelyhez gyorsan alkalmazkodunk kell, nekünk megbízóknak és a marketing szolgáltatóknak egyaránt – emeli ki Turgonyi Szabolcs (MKB). A távoli munkavégzésben – mondja Szilva Mónika (Nestlé) - ugyanakkor éppen az a személyes kihívás, hogy hogyan lehet összetartani a csapatot. Ő ugyanis úgy tapasztalja, hogy a kollégáknak ilyenkor is szükségük van olyan „virtuális” fórumokra, ahol nem pusztán „szakmáznak”, hanem megoszthatják a mindennapi élet tapasztalatait is. Az ilyen légkör jótékonyan hat a munkavégzés hatékonyságára, gördülékenységére is. 


Kommunikációs kihívások: a külső és belső ügyfelek éhesek az információra 


Jákó Eszter (MVM) azt látja, hogy számára most – a vállalatcsoport krízis-team tagjaként is - az okozza a legnagyobb kihívást – hogy hogyan lehet több tíz cég, összesen 13 000 munkavállalóját országos szinten up to date információval célirányosan ellátni úgy, hogy közben fenn lehessen tartani bennük a motivációjukat, munkakedvüket. Persze kritikus tevékenységet ellátó vállalatként folyamatosan és üzembiztosan kell szolgáltatunk, így jelentős szerepe van a külső, ügyfelek felé irányuló egyértelmű kommunikációnak is – emeli ki a kommunikációs szakember. Bene Nikoletta (SPAR) ehhez azt teszi hozzá, hogy ilyen körülmények között az üzeneteket különösen körültekintően kell megfogalmazni, hogy a helyzetnek megfelelően kommunikáljunk: arra is gondolni kell, hogy ne szűnjön meg minden megjelenési lehetőség és kommunikációs aktivitás – így, amit lehet, fent kell tartani – érvel a szakember.


Marketing-kommunikációs kihívások: átütemezések, de hogyan? 


A tűzoltó jellegű szervezési és akut kommunikációs kihívások mellett nagy feladatot jelent a büdzsék es a tervezett marketing aktivitások átütemezése; persze nagy kérdés, hogy mikorra. Ha azzal számolunk, hogy nyárig tart a világjárvány, akkor ősszel indulhat el egy halom aktivitás – azonban, ha minden cég akkor szeretne majd bepótolni az elmaradt tevékenységeit, akkor az gyenge fajlagos eredményeket, alacsony kampányhatékonyságot vetít előre, hiszen hatalmas lesz a reklám-, és médiazaj – latolgatja a lehetőségeket Jákó Eszter (MVM). A legnagyobb kihívás számunkra most az, hogy kiszámítsuk, megjósoljuk azt, hogy jelen helyzetben milyen hosszússágú időtávra kell berendezkednünk. Milyen távra kell átalakítani az üzleti és kommunikációs terveinket és ennek menetén hány különböző szcenáriót kell modelleznünk az előttünk álló időszakra – hangsúlyozza a helyzet bizonytalanságát Mérő Ádám (Coca-Cola). 


A megbízók képviselői szerint látnunk kell, hogy a szűken vett szakmai munkán felül –vállalati szereplőként és a szakma képviselőjeként egyaránt – felelősséget viselünk: felelősségünk van a gazdaság, egyes iparágak, vállalkozások, munkavállalók és azok családjai irányába, hiszen a marketing szakma kiemelt felelőssége ma éppen abban áll, hogy lendületben tartsa, illetve motorizálja a gazdaságot. Nincs megállás, sőt most kell igazán rákapcsolni: vigyázzunk a gazdaságra, vigyázzunk a munkahelyekre és vigyázzunk egymásra! 


Magyar Marketing Szövetség

Határozott lépések az Új Normális felé

#mostnincsmegállás #restarthungary